ภาพสไลด์ บ้านพักอาศัย ภาพสไลด์ อลูมิเนียมดัดโค้ง นิมานไหม นิมานไหม
คติธรรมในการบริหารงาน
1. ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ไม่เคยมีผู้ใดเลยที่ได้รบการติหรือชมตลอดกาล
There never was, nor will be, nor is there now to be found, a man always blamed and always praised.
 
2. คุณไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้คืออนาคต เพื่อที่มันจะกลายเป็นอดีตที่ดีกว่า
You can't change the past but you can change the future into a better past.
 
3. เพียงเมื่อท่านหยุดก้าว ท่านก็เริ่มถอยหลังแล้ว
When you stop advancing, you've already begun to retreat.
 
4. คุณไม่มีวันรู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้ จนกว่าคุณจะได้ลองทำ
You never know what you can do till you try.
 
5. ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่มันเพิ่มขึ้นทุกครั้งเราล้มเหลว
Glory in life is not in never failing. But rising each time we fail.
 
6. คนเราไม่มีใครล้มเหลว มีแต่คนที่ล้มเลิกเท่านั้น
There are no failures, only people who have given up.
 
7. ถ้าคุณไม่ยืนหยัดต่อสู้กับบางสิ่ง คุณก็จะล้มเหลวในทุกสิ่ง
If you don't stand for something. You'll fall for anything.
 
8. อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะอยู่นิ่งเฉย
Do not be afraid of going slowly, be afraid only of standing still.
 
9. ไม่มีใครสามารถเรียกร้องให้วันวานกลับมาได้
No one can call back yesterday.
 
10. มีคนจำนวนมากที่ไม่เคยล้มเหลว เพราะเขาไม่เคยลองทำ
Many a man never fails because he never tries.
 
11. อย่าผัดผ่อนสิ่งที่คุณต้องทำไปในวันพรุ่งนี้ ถ้าคุณสามารถทำมันได้ในวันนี้
Never pull off till tomorrow what you can do today.
 
12. การเริ่มต้นเป็นเรื่องยาก แต่การก้าวต่อไปเป็นเรื่องยากกว่า
Getting started is hard, but the next step is harder.
 
13. ทางเดียวที่จะถึงเส้นชัย คือก้าวต่อไปข้างหน้า
The only way to reach the goal is moving forward.
 
14. จงใช้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
Our abilities must be used to the best advantage.
 
15. สี่สิ่งนี้เมื่อไปแล้วจะไม่กลับมา : คำพูดที่ออกจากปาก ลูกศรที่ยิงออกไป เวลาที่ผ่านเลย โอกาสที่หลุดลอย 
Four things come not back : The spoken word; the sped arrow; time past; the neglected opportunity.