ภาพสไลด์ บ้านพักอาศัย ภาพสไลด์ อลูมิเนียมดัดโค้ง นิมานไหม นิมานไหม
ร่วมงานกับเรา
รับสมัคร ช่างกระจกอลูมิเนียม อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป
หรือเทียบเท่า

- ฝึกงาน ไม่เคยผ่านงานมาก่อน
- มีประสบการณ์การทำงาน

** อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ พนักงานรายวัน รายเดือน

สิ่งที่ต้องการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ : 321/5 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ
                                       อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

หรือโทร 081-7641249